Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bystrzycy Kłodzkiej jest jedną z pierwszych, jakie powstały po II wojnie światowej na terenie ziemi kłodzkiej. Wtedy to grupa rolników z naszego regionu podjęła starania, aby stworzyć własną spółdzielnię. I tak właśnie w 1946 zawiązała się w Bystrzycy Kłodzkiej nasza Spółdzielnia.

W kolejnych latach, Spółdzielnia szybko rozrastała się o sieć sklepów oraz bazę usługową. Ważnym zadaniem GS Samopomoc Chłopska w Bystrzycy Kłodzkiej była pomoc lokalnej społeczności i była ona realizowana poprzez dostarczanie własnych produktów do miasteczek i wsi, również tych bardziej oddalonych i podgórskich. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku GS SCh uruchomiła m.in. magazyn materiałów budowlanych, nawozów, punkt skupu inwentarza, czy mieszalnię pasz. W czasach największego rozkwitu, który przypadał na lata 70. w Spółdzielni zatrudnienie miało około 450 osób, a obok istniejących do dziś rozlewni i piekarni, Spółdzielnia posiadała również wytwórnię wafli i rozlewnię piwa.

Obecnie, po trudnym okresie transformacji ustrojowej, kiedy zamknięto większość placówek handlowych, GS w Bystrzycy Kłodzkiej może się poszczyć zdobyciem Geparda Biznesu w roku 2018, Gazeli Biznesu rok później oraz zdobyciem Diamentu magazynu Forbes. Nagrody te są potwierdzeniem dobrego kierunku rozwoju naszej niedużej, bo 30-osobowej Spółdzielni.

logo_gs_bystrzyca_z_podpisem