Prezes Zarządu - Piotr Kaczor

Wiceprezes/Główna księgowa - Edyta Samborska